شماره تماس : 09124808646
شماره تماس : 65010798

لوله و اتصالات پلی اتیلن

قبل از تعریف لوله و اتصالات پلی اتیلن ، باید بدانیم که پلی اتیلن چیست. پلی اتیلن یک پلاستیک پلیمری است که می تواند با ذوب و قالب سازی آن تشکیل شود. پلی اتیلن از پلیمریزاسیون گاز اتیلن بی رنگ (C2H4) بدست می آید.

بارزترین مشخصه پلی اتیلن جرم و چگالی مولکولی آن است. یکی از مهمترین مزایای استفاده از پلی اتیلن قابلیت بازیافت و شکل پذیری مذاب آن است. پلی اتیلن به ویژه در تولید اتصالات و لوله های مختلف پلاستیکی کاربردهای مختلفی دارد. شرکت تاپ لوله برترین شرکت خرید لوله و اتصالات در تهران.

لوله و اتصالات پلی پروپیلن

لوله و اتصالات پلی پروپیلن

(ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی وارﻳﺰ ﻧﻘﺪی )

برای خرید یا اطلاع از قیمت محصول با شماره 02166694916 یا 09124808646 تماس بگیرید.

کدنام کالاکدنام کالا
10008لوله 20 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11120بوشن تبدیل25*40
10010لوله 25 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11122بوشن تبدیل32*40
10012لوله 32 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11124بوشن تبدیل20*50
10014لوله 40 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11126بوشن تبدیل25*50
10016لوله 50 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11128بوشن تبدیل32*50
10018لوله 63 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11130بوشن تبدیل40*50
10020لوله 75 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11132بوشن تبدیل25*63
10022لوله 90 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11134بوشن تبدیل32*63
10024لوله 110 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11136بوشن تبدیل40*63
10026لوله 125 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20)11138بوشن تبدیل50*63
10108لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 20 mm11140بوشن تبدیل40*75
10110لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 25 mm11142بوشن تبدیل50*75
10112لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 32 mm11144بوشن تبدیل63*75
10114لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 40 mm11146بوشن تبدیل50*90
10116لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 50 mm11148بوشن تبدیل63*90
10118لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 63 mm11150بوشن تبدیل75*90
11008بوشن 20 mm11152بوشن تبدیل63*110
11010بوشن 25 mm11154بوشن تبدیل75*110
11012بوشن 32 mm11156بوشن تبدیل90*110
11014بوشن 40 mm11158بوشن تبدیل110*125
11016بوشن 50 mm12108زانو 90 درجه 20 mm
11018بوشن 63 mm12110زانو 90 درجه 25 mm
11020بوشن 75 mm12112زانو 90 درجه 32 mm
11022بوشن 90 mm12114زانو 90 درجه 40 mm
11024بوشن 110 mm12116زانو 90 درجه 50 mm
11026بوشن 125 mm12118زانو 90 درجه 63 mm
11112بوشن تبدیل 20*2512120زانو 90 درجه 75 mm
11114بوشن تبدیل 20*3212122زانو 90 درجه 90 mm
11116بوشن تبدیل 25*3212124زانو 90 درجه 110 mm
11118بوشن تبدیل 20*4012126زانو 90 درجه 125 mm
12208زانو 90 درجه چپقی 20 mm13565سه راه تبدیل 50*32*50
12210زانو 90 درجه چپقی 25 mm13572سه راه تبدیل 63*25*63
12312زانو 90 درجه تبدیل 25*20 mm13574سه راه تبدیل 63*32*63
12508زانو 45 درجه 20 mm13576سه راه تبدیل 63*40*63
12510زانو 45 درجه 25 mm13578سه راه تبدیل 63*50*63
12512زانو 45 درجه 32 mm14108درپوش 20mm
12514زانو 45 درجه 40 mm14110درپوش 25mm
12516زانو 45 درجه 50 mm14112درپوش 32mm
12518زانو 45 درجه 63 mm14114درپوش 40mm
13108سه راه 20 mm14116درپوش 50mm
13110سه راه 25 mm14118درپوش 63mm
13112سه راه 32 mm14120درپوش 75mm
13114سه راه 40 mm14122درپوش 90mm
13116سه راه 50 mm14124درپوش 110mm
13118سه راه 63 mm16108لوله خمدار 20mm
13120سه راه 75 mm16110لوله خمدار 25mm
13122سه راه 90 mm16112لوله خمدار 32mm
13124سه راه 110 mm16208لوله خم دوسر بوشن سفید 20mm
13126سه راه 125 mm16210لوله خم دوسر بوشن سفید 25mm
13208سه راه سه کنج 20 mm16508پل بست دار 20mm
13210سه راه سه کنج 25 mm16510پل بست دار 25mm
13520سه راه تبدیل 25*20*2017108چهارراه 20mm
13522سه راه تبدیل 25*20*2517110چهارراه 25mm
13524سه راه تبدیل 25*25*2020108زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20
13532سه راه تبدیل 32*20*2020110زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25
13534سه راه تبدیل 32*20*3220112زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25
13540سه راه تبدیل 32*25*3220508زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20
13541سه راه تبدیل 40*20*4020509زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20
13542سه راه تبدیل 40*25*4020512زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25
13545سه راه تبدیل 40*32*4021008بوشن یکسر فلزی 1/2*20
21010بوشن یکسر فلزی 3/4*2023511زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25
21011بوشن یکسر فلزی 1/2*2523514مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20
21012بوشن یکسر فلزی 3/4*2523515مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25
21014بوشن یکسر فلزی 1*3223516مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32
21116بوشن یکسر فلزی 1/4 1*4023518مهره ماسوره بوشن فلزی 1/4 1*40
21118بوشن یکسر فلزی 1/2 1*5023520مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2 1*50
21120بوشن یکسر فلزی 2*6023522مهره ماسوره بوشن فلزی 2*63
21122بوشن یکسر فلزی 1/2 2*7524530مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20
21124بوشن یکسر فلزی 3*9024531مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20
21126بوشن یکسر فلزی 4*11023532مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25
21208مغزی یکسر فلزی 1/2*2024533مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25
21210مغزی یکسر فلزی 3/4*2025008سه راه بوشن فلزی 1/2*20
21211مغزی یکسر فلزی 1/2*2525010سه راه بوشن فلزی 3/4*20
21212مغزی یکسر فلزی 3/4*2525012سه راه بوشن فلزی 1/2*25
21214مغزی یکسر فلزی 1*3225014سه راه بوشن فلزی 3/4*25
21316مغزی یکسر فلزی 1/4 1*4025018سه راه بوشن فلزی 1*32
21318مغزی یکسر فلزی 1/2 1*5025506سه راه مغزی فلزی 1/2*20
21320مغزی یکسر فلزی 2*6325510سه راه مغزی فلزی 3/4*20
23008زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*2025512سه راه مغزی فلزی 1/2*25
23010زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*2026010سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20
23012زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*2526014سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25
23014زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*2526016سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25
23016زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*3226510سه راه مغزی فلزی دیواری 1/2*20
23018زانو یکسر بوشن فلزی 1*3226518سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25
23208زانو بوشن فلزی 1/2*2030218فلنچ 63mm
23212زانو بوشن فلزی 1/2*2530220فلنچ 75mm
23308زانویی زوج رادیاتوری 500mm ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻮﺷﻦ ﻓﻠﺰ 1/2*2030222فلنچ 90mm
23508زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*2030224فلنچ 110mm
23509زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*2030318آداپتور فلنچ 63mm
23510زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*2530320آداپتور فلنچ 75mm
30322آداپتور فلنچ 90mm41100درپوش رزوه دار (1/2) 20mm
30324آداپتور فلنچ 110mm41102درپوش رزوه دار (3/4) 25mm
40202ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره دو ﻃﺮف ﺟﻮش 20mm41104درپوش رزوه دار (1) 32mm
40204ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره دو ﻃﺮف ﺟﻮش 25mm41120درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1/2) 20mm
40206ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره دو ﻃﺮف ﺟﻮش سفید 32mm41122درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (3/4) 25mm
40212ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره دو ﻃﺮف ﺟﻮش سفید41124درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1) 32mm
40308ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 20mm41151درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (1/2) 20mm
40310ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 25mm41152درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (3/4) 25mm
40312ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 32mm41153درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (1) 32mm
40314ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 40mm41161درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20mm
40316ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 50mm41162درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25mm
40318ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 63mm41163درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32mm
40509ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ 45 درجه 20mm41171درپوش رزوه دار طرح جدید پایه بلند قرمز (1/2) 20mm
40511ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ بوشن فلزی 45 درجه 20mm41181درپوش رزوه دار طرح جدید پایه بلند آبی (1/2) 20mm
40513ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ 45 درجه 25mm41208شابلون 1/2
40808ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ(کامل) 20mm41210شابلون 3/4
40810ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ(کامل) 25mm41250صفحه نصب رادیاتوری 500mm
40812ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ(کامل) 32mm  
40814ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ(کامل) 40mm  
40828ﭘﺎﻳﻴﻦ تنه شیر فلکه سفید 20mm  
40830ﭘﺎﻳﻴﻦ تنه شیر فلکه سفید 25mm  
40832ﭘﺎﻳﻴﻦ تنه شیر فلکه سفید 32mm  
40848ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ 20mm  
40850ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ 25mm  
40852ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ 32mm  
40940ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ 20mm  
40942ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ 25mm  
40944ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ 32mm  
40946ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ 40mm  
40960ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ زوج سفید 20mm  
40962ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ زوج سفید 25mm