شماره تماس : 09124808646
پاسخگو همه روزه

لوله و اتصالات پلی اتیلن

قبل از تعریف لوله و اتصالات پلی اتیلن ، باید بدانیم که پلی اتیلن چیست. پلی اتیلن یک پلاستیک پلیمری است که می تواند با ذوب و قالب سازی آن تشکیل شود. پلی اتیلن از پلیمریزاسیون گاز اتیلن بی رنگ (C2H4) بدست می آید.

بارزترین مشخصه پلی اتیلن جرم و چگالی مولکولی آن است. یکی از مهمترین مزایای استفاده از پلی اتیلن قابلیت بازیافت و شکل پذیری مذاب آن است. پلی اتیلن به ویژه در تولید اتصالات و لوله های مختلف پلاستیکی کاربردهای مختلفی دارد. شرکت تاپ لوله برترین شرکت خرید لوله و اتصالات در تهران.

لوله و اتصالات پلی پروپیلن

لوله و اتصالات پلی پروپیلن

(ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی وارﻳﺰ ﻧﻘﺪی )

برای خرید یا اطلاع از قیمت محصول با شماره 02166694916 یا 09124808646 تماس بگیرید.

کد نام کالا کد نام کالا
10008 لوله 20 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11120 بوشن تبدیل25*40
10010 لوله 25 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11122 بوشن تبدیل32*40
10012 لوله 32 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11124 بوشن تبدیل20*50
10014 لوله 40 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11126 بوشن تبدیل25*50
10016 لوله 50 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11128 بوشن تبدیل32*50
10018 لوله 63 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11130 بوشن تبدیل40*50
10020 لوله 75 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11132 بوشن تبدیل25*63
10022 لوله 90 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11134 بوشن تبدیل32*63
10024 لوله 110 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11136 بوشن تبدیل40*63
10026 لوله 125 mm (اﺗﻤﺴﻔﺮ 20) 11138 بوشن تبدیل50*63
10108 لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 20 mm 11140 بوشن تبدیل40*75
10110 لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 25 mm 11142 بوشن تبدیل50*75
10112 لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 32 mm 11144 بوشن تبدیل63*75
10114 لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 40 mm 11146 بوشن تبدیل50*90
10116 لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 50 mm 11148 بوشن تبدیل63*90
10118 لوله ﻓﻮﻳﻠﺪار 63 mm 11150 بوشن تبدیل75*90
11008 بوشن 20 mm 11152 بوشن تبدیل63*110
11010 بوشن 25 mm 11154 بوشن تبدیل75*110
11012 بوشن 32 mm 11156 بوشن تبدیل90*110
11014 بوشن 40 mm 11158 بوشن تبدیل110*125
11016 بوشن 50 mm 12108 زانو 90 درجه 20 mm
11018 بوشن 63 mm 12110 زانو 90 درجه 25 mm
11020 بوشن 75 mm 12112 زانو 90 درجه 32 mm
11022 بوشن 90 mm 12114 زانو 90 درجه 40 mm
11024 بوشن 110 mm 12116 زانو 90 درجه 50 mm
11026 بوشن 125 mm 12118 زانو 90 درجه 63 mm
11112 بوشن تبدیل 20*25 12120 زانو 90 درجه 75 mm
11114 بوشن تبدیل 20*32 12122 زانو 90 درجه 90 mm
11116 بوشن تبدیل 25*32 12124 زانو 90 درجه 110 mm
11118 بوشن تبدیل 20*40 12126 زانو 90 درجه 125 mm
12208 زانو 90 درجه چپقی 20 mm 13565 سه راه تبدیل 50*32*50
12210 زانو 90 درجه چپقی 25 mm 13572 سه راه تبدیل 63*25*63
12312 زانو 90 درجه تبدیل 25*20 mm 13574 سه راه تبدیل 63*32*63
12508 زانو 45 درجه 20 mm 13576 سه راه تبدیل 63*40*63
12510 زانو 45 درجه 25 mm 13578 سه راه تبدیل 63*50*63
12512 زانو 45 درجه 32 mm 14108 درپوش 20mm
12514 زانو 45 درجه 40 mm 14110 درپوش 25mm
12516 زانو 45 درجه 50 mm 14112 درپوش 32mm
12518 زانو 45 درجه 63 mm 14114 درپوش 40mm
13108 سه راه 20 mm 14116 درپوش 50mm
13110 سه راه 25 mm 14118 درپوش 63mm
13112 سه راه 32 mm 14120 درپوش 75mm
13114 سه راه 40 mm 14122 درپوش 90mm
13116 سه راه 50 mm 14124 درپوش 110mm
13118 سه راه 63 mm 16108 لوله خمدار 20mm
13120 سه راه 75 mm 16110 لوله خمدار 25mm
13122 سه راه 90 mm 16112 لوله خمدار 32mm
13124 سه راه 110 mm 16208 لوله خم دوسر بوشن سفید 20mm
13126 سه راه 125 mm 16210 لوله خم دوسر بوشن سفید 25mm
13208 سه راه سه کنج 20 mm 16508 پل بست دار 20mm
13210 سه راه سه کنج 25 mm 16510 پل بست دار 25mm
13520 سه راه تبدیل 25*20*20 17108 چهارراه 20mm
13522 سه راه تبدیل 25*20*25 17110 چهارراه 25mm
13524 سه راه تبدیل 25*25*20 20108 زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20
13532 سه راه تبدیل 32*20*20 20110 زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25
13534 سه راه تبدیل 32*20*32 20112 زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25
13540 سه راه تبدیل 32*25*32 20508 زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*20
13541 سه راه تبدیل 40*20*40 20509 زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20
13542 سه راه تبدیل 40*25*40 20512 زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25
13545 سه راه تبدیل 40*32*40 21008 بوشن یکسر فلزی 1/2*20
21010 بوشن یکسر فلزی 3/4*20 23511 زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25
21011 بوشن یکسر فلزی 1/2*25 23514 مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20
21012 بوشن یکسر فلزی 3/4*25 23515 مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25
21014 بوشن یکسر فلزی 1*32 23516 مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32
21116 بوشن یکسر فلزی 1/4 1*40 23518 مهره ماسوره بوشن فلزی 1/4 1*40
21118 بوشن یکسر فلزی 1/2 1*50 23520 مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2 1*50
21120 بوشن یکسر فلزی 2*60 23522 مهره ماسوره بوشن فلزی 2*63
21122 بوشن یکسر فلزی 1/2 2*75 24530 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20
21124 بوشن یکسر فلزی 3*90 24531 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20
21126 بوشن یکسر فلزی 4*110 23532 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25
21208 مغزی یکسر فلزی 1/2*20 24533 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25
21210 مغزی یکسر فلزی 3/4*20 25008 سه راه بوشن فلزی 1/2*20
21211 مغزی یکسر فلزی 1/2*25 25010 سه راه بوشن فلزی 3/4*20
21212 مغزی یکسر فلزی 3/4*25 25012 سه راه بوشن فلزی 1/2*25
21214 مغزی یکسر فلزی 1*32 25014 سه راه بوشن فلزی 3/4*25
21316 مغزی یکسر فلزی 1/4 1*40 25018 سه راه بوشن فلزی 1*32
21318 مغزی یکسر فلزی 1/2 1*50 25506 سه راه مغزی فلزی 1/2*20
21320 مغزی یکسر فلزی 2*63 25510 سه راه مغزی فلزی 3/4*20
23008 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 25512 سه راه مغزی فلزی 1/2*25
23010 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 26010 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20
23012 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 26014 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25
23014 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 26016 سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25
23016 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 26510 سه راه مغزی فلزی دیواری 1/2*20
23018 زانو یکسر بوشن فلزی 1*32 26518 سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25
23208 زانو بوشن فلزی 1/2*20 30218 فلنچ 63mm
23212 زانو بوشن فلزی 1/2*25 30220 فلنچ 75mm
23308 زانویی زوج رادیاتوری 500mm ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻮﺷﻦ ﻓﻠﺰ 1/2*20 30222 فلنچ 90mm
23508 زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20 30224 فلنچ 110mm
23509 زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 30318 آداپتور فلنچ 63mm
23510 زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 30320 آداپتور فلنچ 75mm
30322 آداپتور فلنچ 90mm 41100 درپوش رزوه دار (1/2) 20mm
30324 آداپتور فلنچ 110mm 41102 درپوش رزوه دار (3/4) 25mm
40202 ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره دو ﻃﺮف ﺟﻮش 20mm 41104 درپوش رزوه دار (1) 32mm
40204 ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره دو ﻃﺮف ﺟﻮش 25mm 41120 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1/2) 20mm
40206 ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره دو ﻃﺮف ﺟﻮش سفید 32mm 41122 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (3/4) 25mm
40212 ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره دو ﻃﺮف ﺟﻮش سفید 41124 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1) 32mm
40308 ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 20mm 41151 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (1/2) 20mm
40310 ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 25mm 41152 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (3/4) 25mm
40312 ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 32mm 41153 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (1) 32mm
40314 ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 40mm 41161 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20mm
40316 ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 50mm 41162 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) 25mm
40318 ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺰى ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 63mm 41163 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) 32mm
40509 ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ 45 درجه 20mm 41171 درپوش رزوه دار طرح جدید پایه بلند قرمز (1/2) 20mm
40511 ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ بوشن فلزی 45 درجه 20mm 41181 درپوش رزوه دار طرح جدید پایه بلند آبی (1/2) 20mm
40513 ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ 45 درجه 25mm 41208 شابلون 1/2
40808 ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ(کامل) 20mm 41210 شابلون 3/4
40810 ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ(کامل) 25mm 41250 صفحه نصب رادیاتوری 500mm
40812 ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ(کامل) 32mm    
40814 ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ(کامل) 40mm    
40828 ﭘﺎﻳﻴﻦ تنه شیر فلکه سفید 20mm    
40830 ﭘﺎﻳﻴﻦ تنه شیر فلکه سفید 25mm    
40832 ﭘﺎﻳﻴﻦ تنه شیر فلکه سفید 32mm    
40848 ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ 20mm    
40850 ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ 25mm    
40852 ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ 32mm    
40940 ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ 20mm    
40942 ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ 25mm    
40944 ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ 32mm    
40946 ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ 40mm    
40960 ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ زوج سفید 20mm    
40962 ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ زوج سفید 25mm