شماره تماس : 09124808646
شماره تماس : 65010798

گالوانیزه کردن چیست

گالوانیزه کردن یکی از اقتصادی ترین راه ها برای محافظت از فلزات در محیط های خورنده است. در طی این فرآیند که نوعی محافظت گالوانیکی است. فلز پایه به منظور مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی ، کاملاً با لایه ای از فلز روی (zn) پوشانده شده است. به همین منظور می توان فولاد را در حمام روی مذاب قرار داد.
دلیل استفاده از روی در این فرآیند خاصیت محافظت کاتدی این فلز است. خاصیتی که در آن کاتد جایگزین آند می شود. با ایجاد یک سطح پتانسیل و مثبت (کاتد) در تمام مناطق سطح فلز ، یون های فولادی وارد می شوند. خوردگی متوقف می شود و جریان خوردگی متوقف می شود. هر چه فلز روی ضخیم تر باشد ، مقاومت پوشش بیشتر می شود. در نتیجه باعث خوردگی و مقاومت در برابر زنگ زدگی فلز می شود. طول عمر فلز گالوانیزه ، هزینه گالوانیزه و محیطی که فلز در آن قرار می گیرد. در انتخاب وزن و ضخامت تأثیر دارد.

گالوانیزه کردن چیست

اثرات گالوانیزه بر روی فولاد

مطالعات زیادی برای مشاهده اثرات گالوانیزه غوطه وری بر روی خواص مکانیکی انواع مختلف فولادها انجام شده است که یکی از آنها در این مقاله شرح داده شده است:
هدف از این مطالعه تعیین اینکه آیا فرآیند گالوانیزه گرم می تواند تاثیری بر مقاومت تسلیم فولاد با مقاومت بالا داشته باشد. در این مطالعه ، ورق فولاد بدون روکش (سیاه) و فولاد گالوانیزه مورد آزمایش قرار گرفت. ابتدا از ورق پیش گالوانیزه برای از بین بردن پوشش روی موجود استفاده شد. سپس قبل از غوطه ور شدن در مخزن ، طی فرآیند طبیعی گالوانیزه شد.

نتایج آزمون برای هر دو فولاد آهنی و ورقهای فولادی پیش گالوانیزه نشان داده است. اختلاف مقاومت عملکرد بین فولاد غیر گالوانیزه و فولاد ورق گالوانیزه قبلی کمتر از 1٪ بود. به عبارت دیگر ، گالوانیزه بر مقاومت تسلیم فولاد سیاه یا ورق فولاد پیش گالوانیزه که دوباره گالوانیزه شده است ، تأثیری ندارد.

 

    تماس با ما