شماره تماس : 09124808646
شماره تماس : 65010798

اتصالات لوله آهنی ایران اتصال

اتصالات لوله آهنی ایران اتصال برای اتصالات آهنی ، دایورتورها ، تقسیم کننده ها ، اتصالات ، تغییر جهت حرکت لوله ، کاهش اندازه و انسداد و … برای عبور مایع و گاز استفاده می شود. به این نوع مفصل آرنج گفته می شود و عملکرد زانو تغییر جهت لوله است. مفصل زانو می تواند عملکردهای مختلفی بین 30-45-60-90 درجه ایجاد کند

اتصالات لوله آهنی ایران اتصال

زانو آهنی ایران اتصال آسیا

زانوهای جوش داده شده مانیسمان در اتیسالات ، ایران در دو اندازه 90 درجه و 45 درجه تولید می شوند.

مشتریان می توانند در صورت لزوم از هر زانو استفاده کنند.

به زانوهای جوش داده شده در انگلیسی “elbow” گفته می شود.

از زانو برای انتقال لوله استفاده می شود.

گواهی نامه های استاندارد ایران اتصال آسیا

دریافت گواهی نامه ایزو ISO ۹۰۰۰

دریافت گواهی نامه ایزو ISO ۹۰۰۱

دریافت گواهی نامه ایزو ISO ۹۰۰۴

دریافت گواهی نامه ایزو ISO ۹۰۱۱

دریافت گواهی نامه ایزو ISO ۲۰۰۰

و مطابق با استاندارد های ملی ایران می باشد.

 

    تماس با ما